Onsdagen den 3 juni 2020

Styrelsen

Dalhuggets Samfällighetsförenings styrelse:
Ordförande: Linda Herkommer, Dalhuggevägen 4
Vice ordförande: Åsa Demander, Dalhuggevägen 1
Sekreterare: Ludovic Björk, Calle flygares väg 33
Kassör: Sebastian Lizak, Marikavägen 11
Väg - och belysningsansvarig: Joakim Lord, Calle flygares väg 22
Grönområdesansvarig: Shinya Sakai, Calle flygares väg 4