Lördagen den 13 juli 2024

Publicerad 2023-04-21

29 april är det dags för områdets gemensamma städdag!

Lördagen den 29 april kl 10:00 - ca 14:00 Vi samlas vid rondellen klockan 10:00 för fördelning av uppgifter. Arbetet pågår i fyra timmar till kl. 14:00. Klockan 12:00 tar vi en gemensam paus med korvgrillning.

Nedan följer några av de planerade punkterna:

  • Eldning på de tre officiella eldningsplatserna. OBS! På eldningsplatserna skall vi ha bara icke komposterbart trädgårdsavfall såsom kvistar och grenar. EJ stubbar, gräs, mossa, jord och gamla möbler eller liknande. Dessutom får inget lämnas på eldningsplatserna innan städdagen, det skall förvaras på den egna tomten. Detta enligt beslut på årsstämman. Utrustning som behövs: Såg, grensax, kratta-metall, vattenslang mm
  • Rensning av höggräs samt sly Mellanskogen (skog mellan Calleflygare/Dalhuggevägen). Utrustning som behövs: såg, grensax

  • Se över och rensa i rondell. Utrustning som behövs: grepar, spadar och planteringsspade.

  • Städning, krattning på/kring fotbollsplan och fd. lekplats. Gräsklippning på fotbollsplan (även montering av fotbollsnät). Utrustning som behövs: krattor, sopsäck, skottkärra o gräsklippare mm

  • Montering av farthinder samt borttagning av snöpinnar.

  • Målning av farthinder med vita rutor. (Utrustning finns)

Har du några ytterligare förslag så hör av dig i god tid till grönområdesansvarig Shinya Sakai, 070 348 15 93.

Viktigt att vi alla kan hjälpa till och bidra till att ta hand om vårt närområde och vårt ansvar som vägförening. Genom att vi sköter underhållet själva kan vi hålla ner kostnaderna för skötseln i området, dvs allas vår avgift till föreningen.